خرید اینترنتی فایل پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) می باشد.
کلمات کلیدی:پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), پرسشنامه, مقابله مذهبی, پارگامنت, (RCOPE)

هدف:سنجش میزان مقابله مذهبی فرد در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی

این مقیاس توسط پارگامنت (2000)، ساخته شده و شامل 100 پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس 100 ماده آزمون و 17 زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه 14 سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است.

منبع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حرکت در معماری:پاورپوینت حرکت در معماری

پاورپوینت خانه های هوشمند آینده:خانه های هوشمند آینده

پاورپوینت فصل چهاردهم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع تجزیه و تحلیل صنعت (ویرایش جدید):دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی . جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع تجزیه و تحلیل صنعت ,پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت ,پاورپوینت فصل چهارده کتاب مدیریت سرمایه گذاری تهرانی و نوربخش با موضوع تجزیه و تحلیل صنعت ,

پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای:دانلود پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای,مدل تك دوره‌ای ,مدل چند دوره‌ای,تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 1976 راس ,مدل سه عاملی فاما و فرنچ ,انواع مدل‌های چند دوره‌ای ,مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی یا چند دوره‌ای (ICAPM) ,مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای كاهشی (DCAPM),مدل قیمت‌گذاری دارایی سرم

پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها:پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها,پیشینه اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها,پژوهش اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها,پیشینه پژوهش, اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

پاورپوینت تئوری گراندد:دانلود پاورپوینت تئوری گراندد,تئوری گراندد,بررسی نظریه گراندد,پاورپوینت بررسی نظریه گراندد,کدگذاری,پاورپوینت آشنایی با تئوری گراندد,Grounded Theory,پاورپوینت تئوری گراندد

پیشینه پژوهش رضایت شغلی:پیشینه پژوهش رضایت شغلی,پیشینه رضایت شغلی, پژوهش رضایت شغلی,پیشینه پژوهش, رضایت شغلی

پاورپوینت مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید:پاورپوینت مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,دانلود پاورپوینت مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,پاورپوینت تعریف خودشیفتگی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف خودشیفتگی چیست,دانلود مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,تحقیق مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,دانلود تحقیق مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید,پروژه مفهوم خودشیفتگی از دی

پاورپوینت گنبد سلطانیه:گنبد سلطانیه,پاورپوینت گنبد سلطانیه,دانلود پاورپوینت گنبد سلطانیه,معماری گنبد سلطانیه,پاورپوینت معماری گنبد سلطانیه,دانلود پاورپوینت معماری گنبد سلطانیه,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت مهندسی م

پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش:پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش,پاورپوینت روش آموزش ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت روش آموزش ایفاى نقش,پاورپوینت الگوی تدریس ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت الگوی تدریس ایفاى نقش,دانلود روش تدریس ایفاى نقش,روش تدریس ایفاى نقش,تحقیق روش تدریس ایفاى نقش,دانلود تحقیق روش تدریس ایفاى نقش,پروژه روش تدریس ایفاى نقش,د